Zwrot podatku z zagranicy

HomeZwrot podatku z zagranicy
colop

Zwrot podatku - informacje ogólne


holandia

Holandia

Rozliczenie podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii może być uzyskany na podstawie karty podatkowej czyli holenderskiego Jaaropgave , który jest wystawiany dla każdego roku podatkowego po 31 grudnia tego roku. Termin rozliczenia podatku upływa 31 marca danego roku. Na zwrot podatku z rozliczeń złożonych w wymaganym terminie czeka się maksymalnie do 3 miesięcy. Rozliczenie z holenderskim urzędem skarbowym może być wykonane do 5 lat wstecz.

Rozliczenie indywidualne - rozliczenie nadpłaconego podatku w Holandii.

Rozliczenie wspólne - (tzw. rozłąkowe) - rozliczenie ze współmałżonkiem, czyli ulga algemene heffingskorting. Podstawą do uzyskania ulgi jest złożenie wspólnego zeznania w holenderskim urzędzie skarbowym. Stosowane jest w przypadku uzyskania wyższego dochodu przez podatnika w Holandii oraz gdy poprzez samodzielne rozliczenie nie jest w stanie odzyskać całości zaliczki podatkowej odprowadzonej do Belastingdienst.

W przypadku rozliczeń małżeńskich uwzględnia się dochody krajowe oraz uzyskane na terenie innych państw przez podatników. Całkowity dochód brutto małżeństwa lub partnerów podatkowych w danym roku nie może przekroczyć kwoty 6350 EUR. Kwota jest ustalana corocznie przez holenderski Urząd Podatkowy.

W przypadku dużych różnic w dochodach pomiędzy małżonkami, lub w przypadku braku dochodów jednego z nich, najlepszym rozwiązaniem jest rozliczanie wspólne. Rozliczenie takie opłacalne jest w przypadku gdy dochód brutto osoby pracującej w Holandii zdecydowanie przekracza 10.000 euro, trzeba pamiętać że obowiązkiem jest wykazać polskie przychody partnera. O rozłąkowe mogą się starać tylko współmałżonkowie lub osoby mieszkające razem i żyjące w konkubinacie zatwierdzonym notarialnie.

norwegia

Norwegia

Rozliczenie podatku z Norwegii

Przy wykonywaniu odpłatnej pracy w Norwegii, pracodawca ma obowiązek odciągać zaliczki na podatek dochodowy (skattetrekk) od płacy brutto. Wysokość zaliczki określona jest w karcie podatkowej, która otrzymuje każda osoba świadcząca prace. W przypadku braku karty podatkowej, pracodawca ma prawo naliczyć podatek w wysokości 50% pensji brutto. Samotni rodzice oraz osoby mające na utrzymaniu niepracującego współmałżonka mogą ubiegać się o druga klasę podatkową - skatteklasse 2, pozwalającą płacić niższy podatek. Pracobiorca ma obowiązek sam wystąpić o kartę podatkową w najbliższym urzędzie skarbowym.

Dane odnośnie wynagrodzenia i innych przychodów, wynikających ze stosunku służbowego, wypłaconych w Norwegii określa roczne zestawienie płac, przychodów i wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy - lønns- og trekkoppgave, wysyłane przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego.

Na przełomie marca i kwietnia rejonowy urząd podatkowy przesyła wszystkim podatnikom na adres, pod którym są zameldowani, zeznanie podatkowe - Selvangivelse, tj. norweski PIT. Blankiet należy wypełnić i odesłać w terminie do końca kwietnia.

Roczne rozliczenie podatkowe - skatteoppgjør, zostaje przesłane przez władze podatkowe do końca października. Jednak zdarza się, że jeżeli Urząd Skarbowy nie zdąży rozliczyć osoby fizycznej do końca października. W tym wypadku wysyła list, że rozliczenie zostało przesunięte na inny późniejszy termin. Wyliczony w nim jest dochód, który był podstawą wymiaru podatku. Jeśli wpłacona zaliczka na podatek była zbyt wysoka, urząd zwraca te kwotę wraz z odsetkami w wysokości 2,5% dla osób na etacie, oraz 0,9 % dla osób prowadzących działalność gospodarcza. Gdy zaliczka była zbyt niska, podatnik obowiązany jest do wpłaty zaległej kwoty wraz w odsetkami w wysokości kolejno 2,8% i 3,1%.

Podatnik w Norwegii ma możliwość odliczeń od podatku. Jednym z nich jest odliczenie kwoty uzyskania przychodu - minstefradrag. Przy dochodach powyżej 178000 koron rocznie wynosi ona (co roku ta suma sie zmienia). W przypadku przepracowanych 12 m-cy. Za każdy nieprzepracowany miesiąc to odliczenie jest proporcjonalnie niższe. Jeśli faktycznie poniesione koszty były wyższe, podatnik ma możliwość ich odliczenia. Należą do nich m.in. koszty przeprowadzki, związanej z objęciem stanowiska, transportu i nocowania w czasie wykonywania pracy, prowadzenia biura w domu, literatury fachowej, zakupu narzędzi i ubrania roboczego. Wszystko należy jednak udokumentować.

Gewerbe - pytania i odpowiedzi

gewerbe

Aktualności


Nowy cennik (...)
2018-10-02
Nowe usługi: Norwegia (...)
2014-10-25
Kindergeld – niemiecki zasiłek rodzinny (...)
2013-02-10
Zorgtoeslag - dofinansowanie do ubezpieczenia (...)
2013-02-08
Rozliczenie podatku z Belgii jest realizowane tylko dla nierezydentów (...)
2012-12-14
Kinderbijslag- zasiłek rodzinny z Holandii (...)
2012-12-10
Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Austri (...)
2012-12-03
Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Norwegii (...)
2012-11-28