Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

HomeUsługi księgowe
kadry

Usługi księgowe

  Nasze biuro świadczy następujące usługi księgowe:
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, PIT-4R i inne),
 • sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji,
 • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28 i inne).

Usługi kadrowo-płacowe

  Nasze biuro rachunkowe świadczy szereg usług kadrowo-płacowych które obejmują:
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • obsługa rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy,
 • przygotowywanie świadectw pracy.

Cennik

Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem. Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu, który staramy się utrzymywać przez jak najdłuższy czas na nie zmienionym poziomie.

Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.

  Zależy to od wielu czynników, między innymi od:
 • rodzaju ewidencji księgowej,
 • ilości dokumentów w miesiącu,
 • liczby zatrudnionych pracowników,profilu działalności.

Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu.