• biuro podatkowe w Wieluniu
  • zwrot podatku z zagranicy

Usługi księgowe

Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych obejmuje: prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ewidencji ryczałtowych, prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, PIT-4R i inne), sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji, sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28 i inne).

Usługi kadrowo-płacowe

Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług kadrowo-płacowych obejmuje: sporządzanie deklaracji do ZUS, obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, sporządzanie list płac, sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych, prowadzenie kartotek pracowników, sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R), prowadzenie ewidencji urlopów, prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy, przygotowywanie świadectw pracy.

Zwrot podatku z zagranicy

We współpracy z opolskim biurem Timetax oferujemy rozliczenia podatku z następujących krajów: Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia, Austria, Dania, Irlandia, Szwecja, Norwegia, USA.

W naszej ofercie również: świadczenia socjalne (zasiłki rodzinne, dodatki na dzieci), dodatki do ubezpieczeń, wyrabianie numeru SoFi, odzyskiwanie dokumentów potrzebnych do odzyskania podatku (Jaaropgaaf, Loonfiche, P45, P60), korekty rozliczeń z lat ubiegłych.

Pozostałe usługi

Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług pozostałych obejmuje: pomoc przy wyborze formy opodatkowania, sporządzanie zeznań rocznych, sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane, wnioski VZM-1, rozliczanie dochodów z zagranicy, rejestracja nowo powstałych firm, przygotowanie elektronicznych wersji dokumentów.