Gewerbe

Gewerbe - pytania i odpowiedzi

gewerbe

Mała Gewerba- co to?

Mała Gewerba- czyli jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Niemiec, której obroty (czysty zysk)w pierwszym roku działalności nie przekroczyły 17,5 tyś. Euro i w drugim roku działalności nie przekroczyły 50 tyś. Euro.

Czy rozliczenie Gewerby jest obowiązkowe?

Rozliczenie Gewerby jest obowiązkowe. Powinno nastąpić do 31 maja kolejnego roku. Dokonujemy również rozliczenia po upływie wyznaczonego terminu. Gewerbę można rozliczyć do 4 lat wstecz.

Wymagana dokumentacja przy rozliczaniu Gewerby?
  • rachunek zysków i strat (może być np. w Exelu. Podane kwoty muszą być udokumentowane rachunkami, paragonami, pokwitowaniami)
  • kopia rejestracji Gewerbe lub w przypadku, gdy Gewerba została wymeldowana należy dołączyć kopię wymeldowania (Abmeldebestätigung)
  • zaświadczenie o dochodach na terenie Polski- EU EOG lub EU EWR (dokument ten może być stosowany zamiennie)
  • dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
  • kopia dowodu osobistego
  • kopia wszystkich rachunków, paragonów, pokwitowań związanych z kosztami prowadzenia Gewerbe
  • w przypadku posiadania dzieci- zaświadczenie o stanie rodziny oraz miejscu zameldowania potwierdzone przez Urząd Miasta i Gminy (przetłumaczone na język niemiecki) oraz kopia unijnego aktu urodzenia dzieci
  • zaświadczenie o nauce dziecka- w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
  • jeżeli w danym roku podatkowym klient pracował również na umowę o pracę należy dołączyć Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkową)
Co można odliczyć przy rozliczaniu Gewerbe?

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej- tj. paliwo, telefon, laptop, internet, bilety, środki czystości(w tym również osoby sprzątające), strój roboczy, narzędzia jak również wydatki na promocję.

W jakiej formie otrzymam zwrot pieniędzy z Gewerbe?

Pieniądze z rozliczenia Gewerbe będą przelane przez Urząd Skarbowy niemiecki w walucie Euro na podany numer konta (z tego względu korzystniejsze jest podanie konta walutowego).

Gewerba a VAT?

Osoby, które we wniosku podczas zakładania Gewerby zaznaczyły odpowiednią opcję, iż będzie prowadzona mała działalność gospodarcza- nie mają obowiązku płacenia VAT, jeżeli roczny obrót nie przekroczy 17,5 tyś. Euro w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz 50 tyś. Euro w drugim roku. Jeżeli natomiast dochód przekroczy 17,5 tys. Euro należy wpisać do rachunku 19% podatku.

Czy rozliczając Gewerbę można dokonać rozliczenia wspólnego?

Rozliczając Gewerbę można dokonać rozliczenia wspólnego, jeżeli dochód małżonka nie przekroczył więcej niż 20 tys. zł oraz działalność funkcjonuje co najmniej pół roku.

Czy dziecko osoby prowadzącej Gewerbę , uczące się, może mieć jakiś dochód w PL?

Tak, może mieć dochód, jednakże nie powinien on przekraczać 8 tys. zł. Dochód dziecka wykazuje się również na druku EU EOG.

Czy jest możliwość rozliczenia Gewerby bez dokumentu potwierdzającego jej założenie?

Niestety, nie ma możliwości rozliczenia Gewerby bez dokumentu potwierdzającego założenie działalności.

Czy istnieje w Niemczech ewidencja działalności gospodarczej?

Nie ma takiej ewidencji.

Czy osoba prowadząca Gewebę, nie posiadająca ubezpieczenia może dokonać rozliczenia działalności?

Tak, bez ubezpieczenia można dokonać rozliczenia.

Co w przypadku, gdy mam działalność w Polsce i w Niemczech i dokonałem tylko rozliczenia w Polsce, ponieważ wszystkie rachunki były wystawiane w PL? Czy musszę dokonać również rozliczenia w DE?

Klient powinien rozliczyć się również w Niemczech z działalności ale wobec tego ma rozliczenie zerowe.

Co to jest podatek budowlany w DE? jak on się odnosi do podatku z Gewerby oraz podatku dochodowego? czy można być zwolnionym od podatku budowlanego?

W Gewerbe nie ma podatku budowlanego, chyba że w przypadkach osób, które zarobiły powyżej 50 tysięcy, których nie rozliczamy.

Czy zamiast druku EOG o dochodach z Polski może być druk EWR?

Tak, to są te same druki, mogą być jak najbardziej wymienne.

Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania oraz miejsca pracy- czy te dokumenty są konieczne? O jakie dokumenty chodzi?

Może być to kopia umowy najmu, korespondencja z instytucji, na której byłby adres, który klient podaje.

Adres miejsca pracy, najlepiej wycinki z wypłat, bądź jeżeli klient otrzymywał wynagrodzenie na konto, to nawet wyciąg z konta, ponieważ na nim również będzie adres pracodawcy.